„Profilowanie kryminalne” Jan Gołębiowski

zabojca„Profilowanie kryminalne” autorstwa Jana Gołębiowskiego to monografia poświęcona tajnikom pracy profesjonalnego profilera. Osoba ta współpracuje zazwyczaj z policją, szczególnie z wydziałami śledczymi prowadzącymi sprawy zabójstw. Zadaniem profilera jest rozgryzienie psychiki przestępczy, umiejętność oceniania jego zachowań i postaw, a także ewentualnych, dalszych zamierzeń na podstawie tych informacji, które udało się już pozyskać na jego temat.

Dla profilera ważny jest tzw. modus operandi, czyli sposób działania przestępcy. W tym celu dokładnie bada miejsce popełnienia przestępstwa oraz wszystkie jego cechy, w tym to, przy użyciu jakich narzędzi dokonywał przestępstwa, o jakiej porze, jak był do tego przygotowany. Wszystko to pośrednio pozwala dociec tego, jaki jest charakter danej osoby.

Książka Jana Gołębiowskiego pozwala nam zrozumieć, czy dokładnie są działania z zakresu profilowania kryminalnego, ale też pojąć, dlaczego są one tak ważne. Jest ona istotna pozycją w polskiej literaturze, ponieważ nigdy wcześniej nie stworzono pozycji, która dokładnie analizowałaby pracę profilera, ujmując przy tym wszelkie współczesne metody jego działania.

To książka, która na pewno trafi do wszystkich miłośników thrillerów i kryminałów, pozwalając im zrozumieć mniej więcej, na czym polegają śledztwa. To także bardzo dobra pozycja dla studentów, którzy studiują pedagogikę resocjalizacyjną, prawo. Książka może też bardzo przydać się samym policjantom, którzy nie tylko sami więcej dowiedzą się na temat przestępców, ale odkryją także, dlaczego warto współpracować z profesjonalistami zajmującymi się profilowaniem.


Dodaj komentarz