Ściągi i internetowe lenistwo

Portale ze ściągami i opracowaniami tematów prac domowych niemal ze wszystkich przedmiotów mnożą się jak grzyby po deszczu. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie uczniów tego typu stronami, które wciąż ma tendencję wzrostową. Nie da się ukryć, że to dość niepokojące zjawisko. Uczniowie coraz częściej zamiast pisać referat, zwyczajnie kopiują go z Internetu, czasem nawet nie poświęcając odrobiny wysiłku na przeczytanie go od początku do końca.

Bardzo popularne stały się też streszczenia lektur zamieszczane w Internecie. W dzisiejszych czasach mało który uczeń czyta wszystkie pozycja umieszczone na liście lektur. Szczególnie te bardziej obszerne pozycje nie budzą jego sympatii, przez co zwykle nawet nie podejmuje próby przeczytania ich. To przejaw lenistwa i wygodnictwa, podobnie jak gotowe wypracowania ściągane z Internetu. Tematy wielu z nich powtarzają się w wielu szkołach, dlatego uczniowie bardzo często dzielą się ze sobą zgromadzonymi materiałami.

Nie wszystkie z nich są wiarygodne i w pełni poprawne, gdyż niemal każdy może zamieścić swoje pliki w Internecie. Bardzo często w ten sposób wymieniane są też gotowe ściągi z wielu przedmiotów. Nie dość, że uczeń nie przygotowuje się uczciwie do sprawdzianu to na dodatek nie wkłada nawet minimum wysiłku w stworzenie własnych ściąg.


Dodaj komentarz