Wywieranie wpływu.. na siebie!

wywieranie wplywu„Wywieranie wpływu na siebie” Arkadiusz Bednarski.

„Wywieranie wpływu na siebie” stanowi zapis sesji szkoleniowej, która uczy w praktyczny sposób, jak samodzielnie zmotywować się do działania i pokonywania większych i mniejszych przeszkód w osiąganiu rozmaitych celów.

Arkadiusz Bednarski stworzył kompendium wiedzy na temat mechanizmów motywacji, dlatego też tę publikację można polecić osobom chcącym wreszcie przezwyciężyć przemożne lenistwo i zacząć pracować na swój sukces. Jest to znakomita propozycja dla tych osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, awansować, pozbyć się nałogów i negatywnych nawyków czy też poprawić efektywność podejmowanych działań. Książka stanowi odpowiedź na ważne pytania dotyczące siły koncentracji, mechanizmów bólu i przyjemności, jak wytyczać cele czy wykorzystywać potencjał, jaki posiada ludzkie ciało.

Zestaw nieskomplikowanych ćwiczeń pokaże, jak pracować nad sobą, aby nauczyć się osiągać założone cele nie zwracając uwagi na frustrację, brak odwagi, czy obawy przed odrzuceniem lub porażką.